Martes 18.06.2019
Declaracións do MEL (Movemento Ecoloxista da Limia)

E de loubar que o Conselleiro de agricultura cumplise coa sua palabra de abordar seriamente a problematica dos residuos

Ainda estamos a tempo de revertir e reconducir a situacion

E de loubar que o Conselleiro de agricultura cumplise coa sua palabra de abordar seriamente e con firme decision a problematica dos
residuos que xeran as industrias de produccion intensiva de carne, non so en Ourense, tamen en toda Galicia.
    Valoramos positivamente a alta parcipacion de todos os actores sociales e politicos implicados incluido o representante da empresa
Coren maxima responsable da lamentable situacion ambiental e decontaminacion dos recursos hidricos que esta a padecer a Limia.Só
votamos en falta a inexplicable ausencia da Confederacion hidrografica    

Para solucionar un problema o primeiro que hai que facer é reconocer que ese problema existe e nesta mesa por primeira vez en
moitos anos palpabase que tanto o goberno galego como os representantes da industria agrogandeira admiten que esiste un prolema moi serio por
mor da non xestion que dos residuos agrogandeiros se fixo dende hai xa casi 20 anos
     Pero ainda estamos a tempo de revertir e reconducir a situacion.Sobre todo cando escoitamos falar o Conselleiro de que o
futuro pasa por producir alimentos de calidade respetando o Medio Ambiente ,prezos xustos para os agricultores ou que as empresas debem de
asumir a xestión dos residuos como un coste mais de produccion.    

    Valoramos tamen que Coren reabra a planta de tratamento de xurros, pero agardamos que esta vez sexa para algo que para producir kw.
queimando gas natural.Pero vai a necesitar algo mais que esta planta para neutralizar o enorme volume de xurros que produce a
sobredimensionada cabana porcina.E dende logo a solucion nom pasa por trasladar o problema mediante camions cisternas a outras comarcas .
   Finalmente Pedimos unha vez mais unha MORATORIA a instalacione ampliación de novas granxas sobre todo de porcino, y é mais que
necesario polos seguintes motivos:
       Ainda non se fixeron estudios serios sobre o impacto acumulativo que sobre saude das persoas e o medio Natural poden ter a inxente
cantidade de dexeccions vertidas o medio sin amais minima depuracion. Nom hai mais superficie agraria util na Limia para admitir mais
carga gandeira.  Polo de agora non esisten esas plantas de tratamento para que as  dexeccion gandeiras sexan neutralizadas e se poidan utilizar de forma
segura como fertilizantes.
      Finalmente compartimos a peticion de granxeiros e agricultores para que as administracions competentes axilizen os tramites
burocraticos para a  contruccion de estequeiras onde compostar o resgardo dos elementos as dexeccion avicolas ou novas balsas mais
grandes e millor contruidas para almacenar os xurros sin problemas de filtracion .
    E por suposto aplaudimos o anuncio de esa tan necesaria lei de
Xestion de Residuos agrogandeiros, onde se contemple de obrigado cumplimento o Codigo de Boas Practicas Agricolas.