miércoles 12/8/20

Dis que din que.... Montse Lama cambiou de bando !!

Dis que din que.... Montse Lama cambiou de bando !!

Na sesión plenaria  celebrada no Concello de Xinzo na tarde do martes, sorprendeu que a concelleira de Cidadáns e Deputada Provincial que ata esta sesión se sentaba na                bancada detrás do grupo de goberno de Xinzo, despois de tomar asento onde era costume aos poucos minutos cambiouse a bancada de enfronte, detrás do grupo do PP.
Finalizado o plenario e consultada polo cambio, respondeu que despois dos comentarios de dous membros do equipo do goberno, optou por cambiarse, para rematar dicindo que efectivamente esa era a súa situación, posto que ela non forma parte do goberno, se non da oposición.