miércoles 01.04.2020
POR DECRETO DA ALCALDÍA

A Alcaldesa crea a Comisión Municipal Especial de Seguimento das actuacións por mor do “Coronavirus – COVID-19”

A primeira reunión URXENTE será mañá ás 10:00
A Alcaldesa crea a Comisión Municipal Especial de Seguimento das actuacións por mor do “Coronavirus – COVID-19”
A Alcaldesa Elvira Lama decidiu crear a Comisión Municipal Especial de Seguimento das actuacións por mor do “Coronavirus – COVID-19”, a cal estará formada polas seguintespersoas

Alcaldesa, ou persoa que a substitúa.

Os voceiros dos distintos grupos municipais, ou persoas que as substitúan

O Inspector-Xefe da Policía Local, ou persoa que a substitúa.

O Responsable do Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Xinzo de Limia, ou persoa que o substitúa.

Secretaria do Concello de Xinzo de Limia, ou persoa que a substitúa.

Na mesmo Decreto de creación da comisión,