lunes 24.02.2020

Felipe Traveso reelexido alcalde de Sandiás

Con sete votos a favor e dous en contra

Felipe Traveso foi elexido alcalde de Sandiás para os catro vinceiros anos, pero esta vez por maioría absoluta holgada. Nas eleccións do día 26 AGRELSAN acadou  7 dos nove concelleiros que compoñen a corporación local. Somentes ten representación o PP con dous concelleiros.

Prometeu, no seu discurso de toma de posesión, seguir traballando todos os días tal e como o veu facendo estes últimos, agradecendo aos veciños e veciñas o apoio tan grande recibido nas furnas.