jueves 22/4/21

Un ano mais A Obra Social "La Caixa" apoia o Proxecto Integral de Intervención Social na Comarca da Limia: Servizos de proximidade

Promovido polo CDR de Lodoselo

111111111

O proxecto foi subvencionado con 36.000€ a través da convocatoria da Obra Social "La Caixa" non marco de programa de axudas a Proxectos de Iniciativa Social non programa "Acción Social no Ámbito Rural". Este proxecto ofrece ás persoas maiores da comarca da Limia, servizos e actividades que facilitan o desenvolvemento dun plan de vida no seu fogar a través de accións que fomentan a autonomía persoal, aseguran coidados de necesidades básicas, interveñen freando o deterioro, mantendo habilidades e/ou recuperando funcións e acompañan emocionalmente tanto á persoa usuaria como a súa rede de apoio. Todo iso, coa finalidade de potenciar a permanencia no propio fogar (e/ou alongala o máximo posible) en condicións óptimas e saudables, evitar o desarraigo e a institucionalización e frear a desaparición e centralización dos servizos sociosanitairios.

Este proxecto supón a continuación e mellora dos levados a cabo desde hai máis de 25 anos polo CDR O Viso. Os servizos de proximidade prestados atenden principalmente a persoas maiores xa que esta é a poboación maioritaria no medio rural, pero a atención esténdese tamén a persoas de todas as idades que poidan estar en situación de dependencia e/ou risco de exclusión social.

O modelo de intervención que utilizamos baséase no Modelo de Atención Centrado na Persoa que supón a elaboración dun plan terapéutico personalizado con e para a persoa beneficiaria e as súas familias e persoas coidadoras. Tratamos de ofrecer un servizo de atención integral que aposte pola autonomía persoal e o benestar físico, psicolóxico e social das persoas.