martes 26.05.2020
BANDO ALCALDÍA

Charla informativa sobre a limpeza das fincas

Mañá venres 14 ás 12:30 na Casa da Cultura de Xinzo

666666666666666
666666666666666

En Xinzo están obrigados a limpeza de fincas un total de 104,46 Hta.

CONVENIO XUNTA-FEGAMP- SEAGA

Para todos aqueles propietarios de fincas que teñan que desbrozar a súas parcelas por mor dos incendios, vense de firmar un convenio polo que a administración se fai cargo do desbroce a un precio de 350 € Hta.

Para coñecemento do convenio vense de publicar un bando informativo.

22222222