lunes 6/12/21

Renuncio a todo e me vou ao grupo de non adscritos. Renuncio ao grupo provincial e renuncio a vicepresidencia da Deputación e a Presidencia dunha moción de censura.