sábado 12/6/21

Termalismo e Benestar novos ciclos formativos FP dual na nosa provincia

Tamén se incrementa a oferta co ciclo medio de Producción Agropecuaria en Xinzo
Close up of male student taking notes sitting at desk during lecture in college, focus on hand writing in notebook, copy space (Close up of male student taking notes sitting at desk during lecture in college, focus on hand writing in notebook, copy sp

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a oferta de Formación Profesional para o curso 2020/2021, na que se consolida a FP Dual. Nesta modalidade ábrese matrícula en 7 proxectos na provincia de Ourense.

Nesta modalidade inclúese o ciclo de grao superior en Termalismo e Benestar. Trátase dun título deseñado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional a petición de Galicia, que se implanta por primeira vez en Galicia e nunha zona con tradición neste sector, Ourense.

A competencia xeral do ciclo é a de xestionar servizos relacionados co termalismo e o benestar, aplicando técnicas de hidrocinesia, técnicas hidrotermais, masaxes estéticas e programas de acondicionamento físico na auga, consonte protocolos establecidos, dinamizando as actividades personalizadas programadas e orientándoas cara á mellora da calidade de vida e da saúde, para conseguir a satisfacción das persoas usuarias e asegurar a prestación do servizo en condicións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Ademais, a oferta inclúe a implantación dun curso de especialización na provincia, dirixido a alumnado xa titulado, o de Cultivos Celulares, no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel.

A oferta de prazas na provincia de Ourense, na que se poderá formalizar a matrícula a partir de hoxe mesmo, contempla 3.129 prazas en primeiro curso en centros públicos (en números moi similares ao curso anterior), en 124 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 2.398 forman parte do réxime ordinario –908 en grao medio, 1.040 en grao superior, 432 en FP Básica e 18 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa-, mentres que outras 245 son do réxime modular para persoas adultas – 215 en grao medio e 30 en grao superior-, e 400 do réxime modular a distancia –150 en grao medio e 250 en grao superior-.No referido á FP Dual ofértase un total de 86 (42 en grao medio e 44 en grao superior).

Os proxectos de FP Dual que abren matrícula para o vindeiro curso 2020/2021 na provincia amósanse nas seguintes táboas:

Concello

Centro

Grao

Ciclo

Empresas

Carballiño, O

IES Manuel Chamoso Lamas

Superior

Automatización e robótica industrial

Asistencia y soluciones de arquitectura e ingeniería,  S.L.

Conductores eléctricos Revi, S.A.

Gorgoso Electricidad, S.L

Hidráulica Gómez, S.L.

Leiva y Lorenzo, S.L.

Megodeza, S.L.U.

Ourenlift, S.L.

TECGLASS S.L.

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Medio

Coidados auxiliares de enfermaría

Geriatros, S.A.U

Gero Vitalia Ourense, S.L

Superior

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Imatia Innovation, S.L

Redegal, S.L

Viewnext, S.A

CIFP A Farixa

Superior

Termalismo e benestar

Caldaria S.L.U.

Castilla Termal S.L.

Davandoira S.L.

Eurostars Hotel Company, SLU

Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L

CIFP Portovello

Medio

Comercialización de produtos alimentarios

Atlántica Saga Ourense, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

Ignacio de las Cuevas, S.A

Vego Supermercados, S.A

Vilamarín

IES de Vilamarín

Medio

Xardinaría e floraría

Carlos Domínguez Rodríguez

Jesús Iglesias González

Sven Dieter Adler

Viveros Mende, S.L

Xinzo de Limia

IES Cidade de Antioquía

Medio

Produción agropecuaria

Agrocebola S.L.

Amador Díaz Penín

Avelino Santana García

Camilo Maus Pérez

Cooperativas Ourensanas S.C. Galega

José Ángel Sotelo Castro.

Luisa Mayo Alonso

Montero S.C.

Postoiro S.Coop Galega.

Roberto Fiz Mayo

Roberto Nieto Limia,

Modificacións

Como é habitual, a oferta de FP flutúa para adaptarse ás necesidades do tecido produtivo e ás características da poboación de cada zona, o que supón unha oportunidade laboral para as persoas tituladas. Deste xeito, o novo mapa contempla cambios en diferentes centros, a maiores das novas incorporacións en materia de FP Dual.

IMG_20200505_175434

Os cambios na provincia son os indicados no seguinte cadro:

Réxime e modalidade

Concello

Centro

Grao

Ciclo

Cambio

Ordinario presencial

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Superior

Saúde Ambiental por Química e saúde ambiental

Cambio por implantación novo título

Adultos presencial

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Superior

Administración de sistemas informáticos en rede

Supresión por cambio de réxime

Incorporación por cambio de réxime

Adultos a distancia

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Superior

Administración de sistemas informáticos en rede

Ordinario presencial

Rúa, A

IES Cosme López Rodríguez

Medio

Sistemas microinformáticos e redes

Incorporación

Ordinario presencial

Vilamarín

IES Vilamarín

Medio

Xardinaría e floraría

Incorporación por cambio de réxime

Supresión por cambio de réxime

Adultos presencial

Vilamarín

IES Vilamarín

Medio

Xardinaría e floraría

 

Cursos de especialización

Os cursos de especialización son novas ensinanzas de FP, que veñen complementar a formación incluída nos ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Para acceder a eles é preciso cursar e superar previamente un ciclo formativo.

A diferenza dos ciclos formativos que dan lugar a un título oficial do sistema educativo, ás persoas que superen estes cursos expediráselles unha certificación académica que complementa a formación do título que se require para o acceso. A duración dos cursos de especialización está fixada entre 300 horas e 720 horas, e por tanto a formación asociada realízase durante unha parte do curso escolar. Algúns dos cursos de especialización incorporan o módulo de Formación en centros de traballo (FCT) que tamén inclúen todos os ciclos de FP.

Con 600 horas de duración, no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel ofértase o curso de especialización en Cultivos celulares. A súa competencia xeral é a de obter, procesar e preservar cultivos celulares e tisulares, para servir como apoio ao diagnóstico, aos ensaios terapéuticos, á procura de medicamentos, á creación e ao mantemento de bancos celulares, á investigación e a outros campos de interese, mantendo as instalacións e os equipamentos involucrados nos procesos e cumprindo as especificacións de calidade, prevención de riscos e protección ambiental. A ocupación principal tras realizar este curso é a de experto/a en cultivos celulares.