jueves. 06.10.2022

Ángel, do stand de Antelagro, explica que son unha empresa de produtos fitosanitarios. Traen á feira fertilizantes e colaboran sobre todo con Bayern e Compo Expert.

Para Ángel é o primeiro ano de feira e as súas expectativas respecto desta feira é lograr a fidelización co cliente, "a xente que é cliente xa, pois estar aquí con eles".