domingo. 24.09.2023

Bande e Verea

Lagoa Grande no Monte Grande en BANDE, a que afectaría o Parque Eólico
Sociedade

Outro parque eólico MENOS na Limia

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural tomba o macropolígo eólico que Greenalia pretendía chantar no Monte Grande entre Bande e Verea