lunes. 27.06.2022

life regenera limia

Embalse das Conchas 1
Entrevistas

Serafín González Prieto

 A gandería da Limia produce a mesma cantidade que á de 1.300.000/1.500.000 habitantes, que e a metade da poboación galega,  pero en tan soio o  1% da…