jueves 24/9/20

Noticias de paralización

O Grupo Municipal do BNG (Bloque Nacionalista Galego) no Concello de Xinzo da Limia, SOLICITA a paralización e anulación de xeito inmediato do expediente administrativo en curso para a obtención da preceptiva licenza municipal para Instalación de Plan
Obras da planta que se está a montar en Ribeira, sin as debidas autorizacións según o BNG
Xinzo de Limia

O Grupo Municipal do BNG (Bloque Nacionalista Galego) no Concello de Xinzo da Limia, SOLICITA a paralización e anulación de xeito inmediato do expediente administrativo en curso para a obtención da preceptiva licenza municipal para Instalación de Plan

Según o escrito presentado nas oficinas do Concello A multinacional da construción radicada en Ourense comezou as obras dunha instalación...