miércoles 23/6/21

pleno

Pleno Sandias 24.09.18
Sandiás

Acedo pleno en Sandiás

O alcalde non logrou a aprobación do proxecto de cambios de luminarias a led,no seu segundo intento