domingo. 05.02.2023

primeiros

Asociación hostalaría de xinzo
Xinzo de Limia
pretende ser unha asociación independente e con capacidade de decisión propia, cuns obxectivos que redundarán na pescuda de beneficios para todas as persoas que vivan da hostalería,

Primeiros pasos para unha Asociación de Hostaleiros da Limia

Á primeira reunión acudiron máis de 20 propietarios de locais da vila