martes. 30.05.2023

xornadas de folclore

Bande

Primeira "Xornada de Folclore" en Bande

Acolléronse o martes 9 de agosto as primeiras Xornadas de Folclore que nas súas 36 edicións anteriores teñen acollido a máis de 400 grupos diferentes