martes 25/1/22

Xeral

Pleno de Xinzo de Limia (29.12.2016) 2ª Parte

2ª Parte do Pleno do 29.12.2016 Contestación do alcalde a tódolos grupos da oposición e rogos e preguntas

Comentarios