jueves 23/9/21

Adhesión do Concello de Baltar

A estratexia de promoción da saúde e prevención no SNS (Sistema Nacional de Saúde)
baltar2

A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde propón o desenvolvemento progresivo de intervencións dirixidas a gañar saúde e a previr as enfermidades, as lesións e a discapacidade.

baltar É unha iniciativa que se desenvolve no marco do plan de implementación da Estratexia para a Abordaxe da Cronicidade no Sistema Nacional de Saúde ( SNS). A visión desta Estratexia é promover unha sociedade na que os individuos, familias e comunidades poidan alcanzar o seu máximo potencial de desenvolvemento, saúde, benestar e autonomía, e na que traballar pola saúde asúmase como unha tarefa de todos, facilitando un marco común para a promoción da saúde e a prevención ao longo de vida, implicando activamente a todos os sectores da sociedade e promovendo a participación dos individuos e da poboación para incrementar a súa autonomía e capacidade para exercer un maior control sobre a saúde. Márcase como obxectivo xeral fomentar a saúde e o benestar da poboación promovendo contornas e estilos de vida saudables e cuns obxectivos específicos:

 - Promover estilos de vida saudable, así como contornas e condutas seguras ao longo das diferentes etapas da vida.

- Promover o envellecemento activo e saudable na poboación maior de 50 anos mediante a intervención integral sobre estilos de vida saudables de maneira coordinada entre os ámbitos sanitario e familiar-comunitario.

 - Previr a deterioración funcional e promover a saúde e benestar emocional na poboación maior de 70 anos potenciando a coordinación de intervencións integrais nos ámbitos sanitario, de servizos sociais e comunitario. As liñas estratéxicas a seguir son a potenciación da saúde e equidade pública, a promoción das contornas saudables e seguros, así como participación e acción comunitaria.