jueves. 30.03.2023

Cafe con....Camilo Vila

Se sacamos un concelleiro, perfecto, se son dous, mellor, e si son tres pois fantástico;  e si é un e medio tamén vale! Este novo camiño comeza este ano pero quedan moitos por diante.
Mañá a entrevista completa a partir das 21:00