domingo. 02.04.2023

Jimenez MoránTodos recordamos a famosa frase do Rey Juan Carlos o Presidente Venezolano. Pois agora parece que aquí tamén lle avaría que dicir o ExAlcalde e supoñemos exsenador de Verín, que si ata agora estivo moi calado, tamén agora tiña que seguir o mesmo.

Por fin o Concello de Verín, entendeu que para que os seus alumnos de grado superior de conservatorio veñan a Xinzo, de algunha maneira hai que colaborar.

Este fin de semana, tal e como indican os xornais, houbo una reunión de concelleiros de Verín co responsable de Xinzo para falar deste tema en particular, e segundo nos comenta Luís M. Gil, que una vez rematado o tema do conservatorio, pasaron a analizar temas deportivos.

Como  se soubo o ano pasado, cando faltaban profesores no conservatorio de Xinzo, e tivo que a Deputación acudir no seu apoio, para poder contratar novos profesores, púxose porriba da mesa a necesidade de que os concellos de onde acoden alumnos a Xinzo, teñen que colaborar, e se non, serán os propios país ós que lle reclamen os seus correspondentes concellos eses servizos.

Parece que o primeiro que se votou a andar foi o de Verín. E aquí ven o tema do titular, o Sr. Jimenez declarou  o xornal La Región:

"Seré absolutamente beligerante en esta cuestión, porque no puedo entender cómo teniendo un conservatorio como el que tenemos ahora -en clara alusión al centro de artes escénicas, dentro del cual se ha destinado uno de sus "cubos" edificados para tal fin- se buscan soluciones tan peregrinas como pagar profesores de otros centros, cuando lo que tiene que hacer el grupo de gobierno es poner en marcha el centro de artes escénicas y tramitar la solicitud de un grado profesional para nuestro conservatorio ahora que ya tenemos las instalaciones adecuadas para establecerlo en Verín".

Neste caso é bastante máis grave a cuestión, posto que como partido opositor tería una xustificación, pero o realmente grave é que este Sr. durante ós 8 anos que foi alcalde do mesmo partido que o de Xinzo, xamais se quixo poñer a tratar este  tema.

Penso que este era o momento para estar calado.

Comentarios