lunes. 27.03.2023

Nas comarcas agrícolas da PAC non existe

LUIS VELOSO

Cañete propone un reparto de las ayudas de la PAC según las comarcas agrarias

El ministro cree que el modelo más adecuado a la realidad española es hacer esa división que agruparía a todos los municipios similares

 Isto é o que dicía o Ministro antes de comezar as negociacións e o que a continuación conto, é o que pasou:

 Se hai unhas semanas nos facíamos eco de que Xinzo perdía protagonismo a favor de Celanova. Hoxe temos que dicir, que a Limia perde toda a súa identidade como comarca agrícola e gandeira no mapa de comarcas en que a Comunidade Económica Europea, divide Galicia no referente as 15 comarcas da  nosa autonomía, e coas tres que temos en Ourense. Menudas “lumbreras”, deberon ser os negociadores que nos representaron nas reunións da nova PAC (Axudas Agrarias Comunitarias)  2015/2020. Cando o técnico Sr. Lucio, nos presentou os datos agrarios da Limia, nas xornadas de ADEGAL, se non entendín mal, viñan a dicir que nesta terra ata case o 50% da mesma estaba explotada, chegando en Xinzo o 52%, algo que non ocorría en ningunha outra área de Galicia. Ademais destes datos, estes días presentáronse os plans para rexeneración dos ríos da Limia por vertidos da agricultura e gandería. Na mesma sesión o Director Xeral de Coren, mostrounos os seus números gandeiros, dos cales un porcentaxe moi importante está nesta comarca. Pois ben tres son as comarcas nas que a PAC dividiu  Ourense, e unha delas é a de ….VERÍN. Se non me equivoquei, toda a Limia está metida coa “área agraria e gandeira de Verín”. E chamase a área de Verín. Pois o que dicía, vaia lumbreras para recoñecer as áreas agrícolas, e resulta que dentro das axudas da PAC, non entran os viñedos. A realidade é que os nomes non teñen importancia, o importante é que as axudas veñan… pero iso e outra cousa. O tema é que para Europa, a Limia NON E UNHA COMARCA AGRICOLA E GANDEIRA. Tería algo que ver que ó alcalde de Verín sexa Senador? 

Comentarios