martes. 06.12.2022

E non precisamente polos dias de calor que estamos tende estes días, se non polas decisións de todos os concelleiros de Xinzo.

Xa estamos fartos e fartas de que nunca pensen en nos para escoller o dia festivo local.

Nos tamén queremos descansar algunha vez dous días seguidos

Desta maneira se despachaban o sábado polo feito de que un ano máis o festivo local 18 de xullo, que tocaba a sábado cambiárono para o venres, para así facer ponte, pero nunca pensan en nos, que desta maneira nunca podemos descansar dous días seguidos.

Pois aquí queda a queixa, señores concelleiros, tomen nota para outra ocasión e decidan o que vostedes queiran.