viernes. 09.12.2022

Na sesión plenaria  celebrada no Concello de Xinzo na tarde do martes, sorprendeu que a concelleira de Cidadáns e Deputada Provincial que ata esta sesión se sentaba na                bancada detrás do grupo de goberno de Xinzo, despois de tomar asento onde era costume aos poucos minutos cambiouse a bancada de enfronte, detrás do grupo do PP.
Finalizado o plenario e consultada polo cambio, respondeu que despois dos comentarios de dous membros do equipo do goberno, optou por cambiarse, para rematar dicindo que efectivamente esa era a súa situación, posto que ela non forma parte do goberno, se non da oposición.