miércoles 8/12/21

Como non podía ser doutra maneira, cada día que pasa, van soando os nomes que formarán  a lista  do candidato a alcaldía polo PP, Toni.

Un dos que soaban era o de Xiana Carrera, que xa foron compañeiros de corporación. Tamén todo o mundo sabe das boas relacións de amizade co candidato. Pero NON.

Xiana, preguntada por esta cuestión  foi moi contundente  manifestando  que a súa etapa de política municipal xa rematou fai tempo, aínda que traballará por Toni, como se fose para ela.

Unha menos e unha máis .

Do que non sabemos aínda nada e do autodenominado ..."histórico do Entroido"