jueves. 06.10.2022

DIS QUE…DIN

DIS QUE…DIN Que o Concello de Xinzo, xa se puxo a reducir o persoal. Ata fai poucos meses había, Secretario, Secretaria...

concello

DIS QUE…DIN Que o Concello de Xinzo, xa se puxo a reducir o persoal. Ata fai poucos meses había, Secretario, Secretaria adxunta , Interventora e Tesoreira . Pois parece ser que o actual Secretario, non o outro(que renunciou), foise. A interventora, xubilouse a Tesoreira, xa hai que marchou, polo que queda solo SECRETARIA. E será capaz de levar todo o traballo?. Dende logo bonito sería. Ánimo que xa quedan menos soldos que pagar, aínda que parece que na última reunión cos sindicatos para darlle forma ós presupostos deste ano, contemplan unha (NON REBAIXA) do 7,5% sobre o custo total do traballador a empresa.