domingo 24/10/21

O PP, xa presentou a lista ós seus militantes

Os 9 primeiros, se non hai cambios ata as 12 da noite son os que siguen

Lista 9 primero pp
Lista 9 primero pp

Duas caras novas nos 9 primeiros. Unha renovación dun 22,22 ,%

Comentarios