lunes 6/12/21

En Sandiás corren novos tempos. No concello constituíuse unha Agrupación Electoral independente  (AGRUPACION  ELECTORES SANDIAS “AGRELSAN”). Está composta por un grupo de veciños do concello, descontentos co goberno que teñen dende o ano  1979 (nada menos que 36 anos de goberno), co único propósito de ofrecer ós veciños de Sandiás una nova opción política totalmente independente de calquera ideoloxía preestablecida, e por suposto coa idea de gañar as eleccións municipais.

                O grupo é moi heteroxéneo,  hai agricultores, parados, asalariados por conta allea, funcionarios, enxeñeiros, estudantes, autónomos, empresarios ..., en fin un nutrido grupo que pode representar a todos os sectores da poboación, onde se pretende facer unha política asemblearia,  onde participe todo o que queira e por suposto acabar coas prácticas clientelistas do goberno municipal actual.

                Dende o Concello, e mais concretamente por  a Sra. Alcaldesa estanse a poñer todas as trabas o seu alcance para perpetuarse no cargo catro anos mais,  utilizando todos os medios posibles, incluso utilizando ós funcionarios e empregados do propio concello para conseguir o seu propósito, os cales consenten estas prácticas, dedicándose a facer política desde o seu traballo, postura totalmente inmoral, outra cousa é o que poidan facer na súa vida privada.

Utilízanse os medios do propio concello, como vehículo e persoal para facer política activa, unha vergoña, así é como entende esta xente a democracia.

                Por citar en concreto unha traba posta á agrupación, a Sra. Alcaldesa  negoulle un local á agrupación, que pretendía facer unha asemblea, tendo que recorrer a un local privado para levala a cabo, argumentando a Sra. Alcaldesa que non estabamos en campaña electoral, cando sabía certamente que non se estaba facendo propaganda electoral senón que o único que se facía era presentar á agrupación.

                 Así mesmo, induce a persoas maiores sobre todo,  a votar por correo para poder manipular o voto, cubrindo a solicitude de voto incluso do seu puño e letra ou do puño e letra de funcionarios do concello, tal e como se poderá comprobar coas copias que lle quedan ás persoas que piden o voto, copias que obran no meu poder. Por estes feitos, a agrupación presentou denuncia no Xulgado de Instrucción de Xinzo de Limia, por entender que se estaba cometendo un delito electoral.

                En definitiva, aparte de facer pública a AGUPACION, que por outra banda xa coñece moita xente, queremos facer públicas as trabas que se están poñendo no proceso electoral para que non poidamos acadar un bo fin. 

Comentarios