miércoles 8/12/21

Segundo nos indican os veciños do parque do "raposo" outro ano máis recurren a este medio de comunicación para solicitar ao concello para que desta maneira lles fagan caso e lles corten a herba, para poder facer uso do mesmo.