domingo 22/5/22

Escrito que nos manda unha veciña para que fagamos pública a súa denuncia

 Gustaríame que se fixesen públicas estas imaxes.

Pertencen ao paseo que hai ao longo da Estrada de Lamas, xusto ao pasar o pavillón de deportes e a piscina climatizada e xusto 2 días despois de que pasaran 2 persoas "desbrozando".

cats

E póñoo entre comiñas porque á vista está de que non fixeron o seu traballo. É unha vergoña. Esta zona sempre abandonada. 

É un paseo moi concorrido a diario por peóns e está totalmente descoidado!

Os veciños estamos cansos de que non se nos escoite, pedimos un mellor trato e un mellor acondicionamento da zona.

Fai anos que se prometeron farolas ao longo do paseo, púxose o cableado pero nunca chegaron tales farolas. Estamos......

Parece que as cuchillas da desbrozadora non estaban ben afiadas...