domingo 22/5/22
Ollo!

Seica haberá que ter ollo cos tractores a partir de agora...

O Intituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral estableceu un novo límite de velocidade para os tractores.

1

O ISSGA vén de publicar un folleto sobre a seguridade vial dos tractores en Galicia e os requisitos que teñen que cumprir. E seica se pasaron un pouquiño –imaxinamos que por erro– na velocidade máxima... Xulguen vostedes!