lunes 25/10/21

Uns por outros ...a rúa con de bolsas de lixo tiradas

Fai 15 días que veu a esta mesma sección o problema da recollida de lixo da rúa Blanco Amor.

14

Pois tan solo 15 días despois a cousa non solo non se solucionou, se non que empeorou bastante.

Estas bolsas de lixo foron deixadas por alguén, nun sitio que non lle corresponde, posto que tan solo 20 metros máis abaixo, os contedores de lixo, están totalmente aliñados e recollidos en tempo e forma.

A quen lle toca solucionar este problema?. Quen ten que poñer mans a obra para solucionalo?. Seguro que se preguntamos, todos teñen razóns de peso, pero o que está claro e que esta situación ten outro arranxo, que non sexa deixar as bolsas de lixo, como mínimo ata mañá luns a noite, para que calquera can ou gato faga con elas o que eles saben facer.

16