lunes 25/10/21

Vídeo denuncia

Video denuncia

IMG_20210524_181139Desta vez os veciños da adv./ de Ourense optaron por enviar ademais de fotos do estado en que se atopa a beirarrúa, enviar un vídeo que mostra perfectamente o que eles queren denunciar.
A beirarrúa está totalmente no aire. A auga corre coma se de un rio se tratara por debaixo, sen canalización ningunha. Varios metros desta beirarrúa están totalmente no aire. Ai que ter en conta que todos os días por riba pasan escolares de ida e volta aos institutos.

Soamente aparece unha sinal, no chan que indica que alí ai perigo, pero, que nada ten que ver coa magnitude do perigo que se aprecia no vídeo.