viernes. 01.07.2022

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ( CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, iniciou os traballos de retirada dun antigo represa no río Grou en Lobios, despois de pasar o trámite de información pública e informe urbanístico do Concello de Lobios, e de dispoñer da correspondente autorización do Servizo de Protección dá Natureza da Xunta de Galicia. Estas actuacións están incluídas no Plan PIMA Adapta-AUGA do MITECO que ten como obxectivo mellorar o coñecemento e o seguimento dos impactos do cambio global e o cambio climático en zonas de alto valor ecolóxico, minimizando os seus riscos e aumentando a resiliencia do sistema fronte ao cambio climático. Actuación en Lobios O pasado luns comezaron os traballos de retirada dun antigo represa no río Grou en Lobios. Neste momento trabállase nos accesos á zona de actuación e na colocación dos dispositivos de retención de sólidos en suspensión e flotantes para, nuns días, comezar coa retirada do represa de formigón. Estas actuacións que supoñen un investimento de 70.000€, executaranse en dúas fases, na primeira, procederase á retirada da parte superior do represa, pola marxe esquerda do río con retroexcavadora provista de martelo hidráulico para fracturar o formigón, que se extraerá do río pola marxe máis accesible (dereita). Na segunda fase retirarase a canle, estribos e soleira do represa. "Preténdese recuperar a continuidade fluvial e hidromorfológica destes leitos con alto valor ecolóxico, mellorando a capacidade de adaptación do ecosistema ao cambio climático" ha concluído Quiroga, presidente da CHMS.