martes. 21.03.2023

4 Profesores aumentarán o claustro do Conservatorio de Xinzo en poucos días

Simplemente faltan uns frecos por parte dos técnicos da Deputación Provincial para poder contratar a estes novos profesores

Segundo o concelleiro de Educación Luis M.Gil, solo falta  que os técnicos da Deputación busquen a formula para poder facerlle unha nova subvención económica para así poder contratar ós profesores necesarios,  sen que se incumpra desta maneira o plan de axuste do Concello de Xinzo.

O Alcalde xa o venres tratou este tema co Pte. da Deputación Provincial e hoxe quedo unas mans dos técnicos a formula.

O Concelleiro espera que antes do venres se lle de solución para que sobre o día 15 se poida anunciar a contratación temporal dos profesores e así poder presentarse todos aqueles que cumpran coas bases.

Estas noticias xa as teñen tanto profesores como representantes dos país e nais.

Comentarios