lunes. 05.12.2022

O concello da a coñecer o informe da Policía Local

En conversacións mantidas cos titulares deses postos, moitos deles prefiren quedar na actual localización, sobre todo porque a R/ Carmen Novoa e moi ancha e permítelle deixar os vehículos detrás dos postos, aforrándolle traballo para instalación e recollida da mercadoría.(Informe Policía Local)
Foto arquivo
2222222222222222222222
Páxina 1

 

22222222222222222222223
Páxina 2