viernes. 30.09.2022

"Depurar para recuperar"

Co lema "Depurar para recuperar", o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do INORDE en Xinzo de Limia, acolleu a Xornada SOBRE USO DE ABONOS E MANEXO DA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, enmarcada no Proxecto Life Regenera Limia.

176
176

Dous feitos marcan a importancia da implicación da Comarca de Xinzo neste proxecto. Por unha banda estamos ante unha comarca cun marcado carácter agrícola; ademais destaca a importancia das novas xeracións, garantidas cunha substitución xeracional destacable.

Ante unha afluencia importante de asistentes, o alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, destacou o papel do Centro Agrogandeiro do INORDE e o traballo do seu persoal para o desenvolvemento da Comarca. Por iso apostou pola colaboración entre todas  as entidades para o desenvolvemento do Proxecto Rexenera Limia, cuxo obxectivo principal é o de compatibilizar a actividade agraria e gandeira co bo estado das masas de auga.

Pola súa banda, o presidente do INORDE, Rosendo Fernández destacou que  co  Life Rexenera Limia, o INORDE achega ao proxecto o seu laboratorio de análise (laboratorio acreditado pola Entidade Nacional de Acreditación) para que, seguindo na súa liña de traballo habitual, sirva de referencia á hora de coñecer a realidade nutricional dos chans da Limia e a partir de aí establecerase un programa de autocontrol por parte dós propios agricultores á hora de realizar as necesarias operacións de abonado dos cultivos, encamiñadas a conseguir producións rendibles e sen que por iso menoscabásese ou equilibrio natural do medio.

O presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, xefe de fila do proxecto resaltou a excelente colaboración dos distintos socios beneficiarios no proxecto destacando que o obxectivo desta xornada é a formación, sensibilización e divulgación ao colectivo agrícola intrinsecamente implicado en con a utilización de xestión de residuos agrícolas e a fertilización de terreos , un dos principais factores relacionados co problema ambiental das masas de auga na Comarca.

Alberto de Anta, Xefe de Área de xestión Ambiental da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, e coordinador do proxecto, explicou o inicio e o avance de cada unha das accións do proxecto e a previsión de actuación para o próximo ano. A saber, o proxecto Life Regenera Limia inclúe 26 medidas agrupadas en catro grandes bloques de actuación, entre as que destaca o desenvolvemento de solucións alternativas para a xestión de residuos gandeiros destinadas a reducir o seu impacto no medio ambiente a través de humidais artificiais intensivos de macrófitos. Coa posta en marcha destas actuacións espérase que unha vez que finalice o proxecto, reduciuse non só a concentración de nutrientes, senón tamén un 30% o uso de fertilizantes, nun 50% o de abonos e que haxa un 40% menos de gases de efecto invernadoiro.

Ao longo da Xornada debatéronse temas tan importantes como as Medidas de Condicionalidad da PAC e o pago verde, a cargo do Xefe de servizo do FOGGA en Ourense, José Julián Bermello, tema que suscitou moito interese ao comentar casos prácticos sobre os incumprimentos máis habituais e a normativa aplicable de laboreo e mecanización na redución de custos.

Para finalizar a xornada o Director técnico do Centro, Servando Álvarez,  avanzou sobre o funcionamento da  Aplicación do Sistema integrado de xestión de abonado, os datos obtidos e a súa comparativa anual. así como a racionalización da fertilización dos cultivos.

Despois dun debate participativo dos asistentes se dió por concluída a xornada ás 14.00h.

Comentarios