lunes 6/12/21

Como corresponde aos meses a corporación local celebrará unha nova sesión ordinaria na que segundo se pode ver na orde do día da convocatoria, será unha sesión de puro trámite.

Axuntamos a orde da sesión