lunes 6/12/21

Prazas libres no Conservatorio Profesional de Música de Xinzo

As especialidades nas que se ofrecen prazas son guitarra, vento metal e iniciación a música.

Conservatorio Xinzo

A dirección do Conservatorio Profesional Municipal de Xinzo anuncia a posibilidade de poder matricularse aínda nas especialidades reseñadas.

Este feito vén provocado polas baixas producidas nas últimas semanas debidas a traslados de matrícula.

Todos aqueles que estean interesados poden pasar polas oficinas do conservatorio para iniciar a matriculación.

Comentarios