sábado. 03.06.2023

Ter unha terraza de bar “ilegal” podrá multarse con ata 1.500 €

A Policia Local tamén comeza as fincas con maleza para prever os incendios forestais

 

terraza de cafetería
terraza de cafetería

Nestes días a Policiicía Local de Xinzo de Limia co obxetivo de evitar o perigo de incendios na tempada estival que está preto a comenzar, está a realizar unha campaña de inspección e control das fincas e solares con exceso de maleza, tanto no casco urbano como no rural, e formulando as correspondentes denuncias e ordes de limpeza aos propietarios das citadas fincas, esí como a apertura de expedientes sancionadores económicos que conleva o incumprimento da normativa de limpeza de fincas e solares.

Tamén comenzarán, co motivo da entrada en vigor da nova ordenanza municipal reguladora de instalación de terrazas de uso público, a verificar do cumprimento por parte dos bares e cafeterías desta vila da citada ordenanza, formulando as correspondentes denuncias a aqueles que non teñan licenza ou non se adapten a mesma. As posibles infraccións poden chegar a multas de 1500€, retirada do mobiliario e prohibición a solicitude de futuras licenzas no periodo dun ano.

Comentarios