domingo. 02.10.2022
DXT

Tráfico intensificará os controis na provincia de Ourense durante a Semana Santa

Téñense programados controis en tramos de especial risco, en múltiples emprazamentos das principais rutas da nosa provincia A-52, A-75, AG-53, N-120 e N-525

Grada Civil nun control.
Grada Civil nun control.

Como en anos anteriores, o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense, velará para que os desprazamentos por estrada que se realicen a próxima Semana Santa sexan o máis fluídos e seguros posibles, co obxectivo de seguir reducindo a accidentalidade. No período de Semana Santa prodúcese un importante volume de desprazamentos, con motivo das festividades destas datas, as vacacións escolares e universitarias, así como pola celebración de multitude de actos culturais e relixiosos de forte arraigamento popular.

O anteriormente exposto, leva consigo que se potencien os servizos operativos, para lograr as maiores cotas de seguridade e fluidez do tráfico nas diferentes vías de comunicación, durante o trascurso da festividade de Semana Santa 2018, entre o venres 23 de marzo e o luns 2 de abril. Realizarase un esforzo operativo na vixilancia das mencionadas estradas convencionais co fin de diminuír a sinistralidade.

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense coordinarase cos das súas provincias limítrofes, así como cos centros de xestión de tráfico (CXT) da DXT, poñendo en marcha todos os medios humanos e materiais que teñen á súa disposición para o dispositivo especial de regulación e vixilancia do tráfico por estrada con motivo dos desprazamentos que se realizan en Semana Santa e co obxectivo de garantir a seguridade dos condutores que utilizan as principais vías de acceso a Galicia e norte de Portugal, para pasar uns días de descanso nas súas respectivas zonas turísticas da costa, segundas residencias, poboacións con actos relixiosos tradicionais…

A Garda Civil intensificará a vixilancia nas principais vías de acceso á nosa comunidade e o norte de Portugal e moi especialmente nos tramos que comprende o "Camiño de Santiago", moi utilizado por peregrinos nestas datas. Entre as accións prioritarias de vixilancia, as patrullas incidirán na velocidade, uso do cinto de seguridade, sistemas de retención infantil, así como consumo de alcol e drogas durante a condución, especialmente tras a comisión dunha infracción.

Controis de velocidade

En canto aos controis de velocidade, téñense programados controis en tramos de especial risco, en múltiples emprazamentos das principais rutas da nosa provincia A-52, A-75, AG-53, N-120 e N-525 por ser as que contan con maior volume de tráfico estes días. Sen que por iso diminúase a vixilancia de vías secundarias, que son as máis utilizadas nos días centrais da Semana Santa, empregadas para acudir a puntos próximos de lecer e diversión.​