jueves. 01.12.2022

O concello de Sandiás concede axudas as familias por valor de 5.200 euros

Ao servizo de atención  temperá no  Ceip de Sandiás por  unha  cantidade de 3.200 euros
foto 1. Ceip de Sandiás
foto 1. Ceip de Sandiás

Unha primeira subvención directa  vai destinada o  servizo de atención  temperá no  Ceip de Sandiás por  unha  cantidade de 3.200 euros.  Neste sentido, o  concello continúa  coa  súa política social destinada a favorecer o  máis posible a conciliación da vida familiar e  laboral dos país/nais dos alumnos/ as.

Unha segunda subvención para o curso 2022-2023  vai destinada a  unha  axuda  ás familias  para compra de libros de texto para os nenos e nenas  do  Ceip de Sandiás. A contía  desta subvención  é de 2.000 euros. Esta axuda sitúase  no contexto de favorecer medidas urxentes no ámbito socio-económico para facer frente as consecuencias da Covid-19, entre outras.

Estas axudas sitúanse no contexto de aprobación do orzamento do Concello para o exercicio 2022 cunhas contas que ascenden a 1. 046.197,97 euros.