martes. 31.01.2023

Despois de varias fases de instalación de máis de 480 puntos de tecnoloxía led en case todas as aldeas do concello, na sexta fase executouse a instalación led no interior da aldea de A Corga e na aldea de A Ladeira.

En total 31 puntos led cunha inversión de 17.369,95 Euros aportados polo Fondo de Compensación Ambiental (Xunta de Galicia). En total, a suma das inversión totais ata o momento ascente aproximadamente a case 300.000 euros. Operarios especializados pertencentes a empresa Elyte levan a cabo os traballos de instalación.

Con esta nova tecnoloxía LED o concello adapta de xeito progresivo as instalacións á normativa vixente e aos niveis de iluminación regulamentarios, gana en sustentabilidade ambiental, na mellora da eficiencia enerxética e nun significativo aforro económico que se poderá destinar a outros proxectos sociais e de servizos do concello.