domingo. 27.11.2022

Sandiás repara varios camiños cunha inversión de 37.000 € con axuda da Xunta

Na MOREIRIÑA, MIRADOR TERRÓNS E AS VEAS 

Non mes de Setembro de 2022 comezou a reparación de varios camiños dentro do territorio do  Concello de  Sandias. Ditas actuacións están incluídas dentro do Plan Extraordinario de Infraestruturas Agrarias 2021. Os camiños agrícolas do concello soportan moito tránsito de tractores e vehículos pesados o que supón que o seu firme se vexa moi afectado co paso do tempo, aparecendo fochancas, crecemento de vexetación herbácea nos bordes impidindo o drenaxe

O centro directivo destas iniciativas corresponde a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Xunta de Galicia). O orzamento foi de  37.000,60 Euros.

En concreto, no territorio que abrangue o  Concello de Sandiás os camiños obxecto de intervención no ano 2021 foi a pista que vai de Cardeita a Ladeira (1.200 metros) e neste ano 2022 foron os da Moreiriña, Mirador Terróns e As Veas. No camiño da Moreiriña fixéronse labores de bacheo do firme, limpeza con medios mecánicos, desbroce de vexetación herbácea, limpeza de foxo e doble rega e no camiño do Mirador de Terróns pola zona das “areeiras” así como no camiño de As Veas houbo actuacións de desbroce e retirada de vexetación herbácea, limpeza de foxo con motonivelaora, refino e planeo do camiño e base de zahorra artificial