miércoles. 06.07.2022

Técnicos de proxectos en ecosistemas fluviais e humidais déronse cita a semana pasada na casa de cultura de Sandiás e visitaron a limia

Unha das primeiras actividades foi gozar da riqueza do patrimonio natural e etnográfico no Centro de Interpretación da Lagoa de Antela

O mércores 20 de abril celebrouse, na Casa da Cultura do Concello de Sandiás un encontro-intercambio de información e experiencias entre aproximadamente vinte técnicos, uns do proxecto “Life Regenera Limia” (liderado pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil) e outros da Confederación Hidrográfica do Ebro, Goberno de Aragón, Goberno da Rioxa e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO).  Foron recibidos polo alcalde Felipe Traveso e membros do goberno local.

Unha das primeiras actividades foi gozar da riqueza do patrimonio natural e etnográfico no Centro de Interpretación da Lagoa de Antela onde  visionaron proxeccións sobre a xeografía, historia  do  pobo dos  Límicos, etnografía e valor  ecolóxico da  Lagoa de Antela así como o proceso de explotación das  Areeiras de Sandiás e os  plans de recuperación das charcas.

A continuación,  na Casa de Cultura  do  concello  tiveron  unha sesión técnica de  traballo  compartindo información, experiencias e creando  sinerxias sobre os proxectos en ecosistemas  fluviais e  humidais que  levan a cabo. Concretamente, a  CHMS  mostrou os resultados do  seu  proxecto  ao distintos técnicos representantes  na reunión.  As charlas complementáronse cunha visita posterior  ás diversas zonas para comprobar in situ os  proxectos.

Un dos proxectos visitados foi a recuperación e rehabilitación de leitos fluviais modificados para a mellora da capacidade de retención e asimilación de nutrientes en  As  Veigas de  Ponteliñares e o segundo, xa en territorio do  Concello de Sandiás, a recuperación e integración no ciclo  hidrolóxico de charcas  areeiras  abandoadas para a  xeración  dun sistema  lagunar que potencie a  capacidade de filtrado  do curso fluvial.

Tamén visitaron o observatorio nº 2 (Casa dúas  Terróns) onde o biólogo especializado en ornitoloxía, Diego Vieites, orientou ao grupo nas características das charcas e o tipo de aves que se poden observar.

Finalmente visitaron en Xinzo a Torre da Pena e o  Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro  do Inorde.

Técnicos de proxectos en ecosistemas fluviais e humidais déronse cita a semana pasada...