lunes. 25.09.2023

Máis de vinte núcleos de poboación ficarían dentro do perímetro do complexo industrial e, dada a proximidade da infraestrutura, case a totalidade das veciñas do concello de Sarreaus e boa parte dos de Trasmiras e Xinzo veríanse afectadas pola depreciación das súas propiedades.

Stop Eólicos Xurés Celanova presentou alegacións ao proxecto de instalación dun macrocomplexo de produción eólica, denominado Clúster de A Limia, e solicita do MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) que free nesta fase de tramitación inicial a aberración ambiental, patrimonial, paisaxística e demográfica que suporía a instalación entre Trasmiras e Xinzo de 32 aeroxeradores de 240 metros de altura, en cotas por riba dos 800 metros e cunha ocupación de case mil hectáreas de solo e máis de vinte núcleos de poboación dentro da perimetral do complexo industrial.

3. Aldea de Couso en Sarreaus, dentro da poligonal do macrocomplexo eólico
 Aldea de Couso en Sarreaus, dentro da poligonal do macrocomplexo eólico

Stop Eólicos Xurés Celanova e a asociación Petón do Lobo, que elaborou o primeiro modelo de alegacións, advirten que as infraestruturas industrial afectan directamente a espazos ambientais protexidos na Rede Natura: Río Támega e Macizo Central; e sitúanse na segunda maior Área Prioritaria de Avifauna Ameazada do país e na IBA A Limia. As infraestruturas de evacuación -unha Liña de Alta Tensión de 97 quilómetros desde a orixe do proxecto- atravesarían ademais a Reserva da Biosfera de Allariz.

Os macroaeroxeradores causarían unha desfeita paisaxística sen precedentes, con graves impactos nas Áreas de Especial Interese Paisaxístico do Val de Laza, do Mosteiro do Bon Xesús de Trandeiras, da Torre da Pena e das Touzas da Saínza, e parte das infraestruturas afectarían tamén ás áreas de Correchouso, Queixa, e na comarca de Celanova, nas de Castromao, Baixo Arnoia e Torre de Sande. Ademais do Mosteiro de Trandeiras e o Castelo da Pena, nos que se están a desenvolver accións de conservación con políticas públicas de longo prazo e investimentos notábeis, os 32 aeroxeradores sobre as montañas do leste do río Limia producirían unha perda no patrimonio difícil de calcular dada a insuficiente catalogación da pegada celta e romana na zona.

A afección paisaxística e patrimonial é evidente no caso do horst (macizo tectónico) A Pena-Bresmaus, eses montes que representan un elemento singular na morfoloxía limiá e que conteñen, entre outros bens, o Castelo, o Mosteiro e o castro da Cidá. Alí, os plans da empresa promotora pretenden chantar seis aeroxeradores de 240 metros de altura, doce veces máis altos que a propia Torre do Castelo da Pena.

2. Vista da Limia desde o castelo en Trasmiras
 Vista da Limia desde o castelo en Trasmiras

VECIÑOS SOMETIDOS

Dentro do perímetro do macropolígono quedarían os núcleos de Trandeiras e o Mosteiro de Trandeiras, Meilás, Bresmaus, A Portela da Quinta, Padroso, Pazos, Tarrazo, Codosedo, Vilariño Frío, Paradiña, Couso, Nocelo da Pena, Freande, A Alberguería, O Santo, Carraxo e As Mercedes.

Todas estas veciñas e veciños estarán sometidos a impactos de distintos tipos. Os máis graves, sobre a saúde. Os impactos do ruído (o que se escoita e os ultrasóns) e do efecto sombra están suficientemente documentados pola comunidade médica e mesmo existen xa precedentes de sentencias que condenan ás empresas eólicas.

O gando tamén sofre impactos sobre a súa saúde que ademais, e está constatado cientificamente, afectan a súa produtividade.

A respecto dos efectos na economía das familias da instalación dun macropolígono eólico, os informes sinalan unha perda de entre un 30% e un 50% do valor das propiedades (fincas, casas) nun rango de 3 quilómetros ao redor do límite da perimetral.  Nun rango de menos de 3 quilómetros por fóra dos lindes ficarían Pidre, Solveira, Sarreaus, Lodoselo, Vilaseca, Escornabois, Atás, Cortegada, Codosedo, Soutelo Verde, Souteliño, Laza, Retorta, Arcucelos e outros máis pequenos.

A falta dos estudos técnicos de construción así como os de impacto ambiental e hidrolóxico, a pegada dunhas infraestruturas cuxa construción require grandes movementos de terra, con bases para os aeroxeradores que superarán ás máis grandes perforadas até hoxe no país. Non hai instalado en toda Galiza ningún aeroxerador de 240 metros de altura, segundo a información da que dispoñemos.