lunes 23/5/22

    O Concello de Vilar de Santos fixo público o orzamento que aprobou para este ano. Un total de 780.000 euros, dos cales 328.183 son para gastos de persoal. Dende o consistorio sinalan que se incrementou esta partida para atender necesidades e reforzar servizos sociais así como a atención na Escola Infantil.

Uns 214.074 euros teñen como destino sufragar gastos correntes e propóñénse reforzar e manter a inversión produtiva con 220.811 euros para investimentos públicos. O 73% do orzamento está representado por actuacións como protección e promoción social, servizos públicos básicos, educación, cultura, deporte e outros programas cos que traballa o Concello. 

Algúns dos proxectos que levarán a cabo en Vilar de Santos son ampliar o Servizo de Axuda no Fogar, incrementar a atención a persoas maiores e na Escola Infantil.

No plano laboral, están preparando a venda dun lote de parcelas de solo industrial que funcionarán coas novas inversións públicas. Neste senso tamén levarán a cabo programas de formación para desempregados e liñas de apoio a emprendedores. 

Por outra banda procederán á mellora de infraestruturas e equipamentos públicos, isto é, acondicionamento de camiños agrícolas ou da rede de abastecemento. Tamén seguirán adiante co Plan de Aforro de Eficiencia Enerxética.

Dende o consistorio apuntan que as taxas e impostos municipais de 2016 permanecen conxelados, igual que no ano 2015 o que suporá un maior esforzo económico e de xestión para o Concello. Así as cousas, sinalan que carecen de débeda pública, que non existe ningún plan de axuste e que non hai débedas cos provedores. 

O rexedor , Xoan Jardón, engade que "estas contas son un reflexo das nosas prioridades e son indicativas da boa xestión levada a cabo no concello,con planificación, sen facer recortes nos servizos públicos esenciais e acometendo os investimentos necesarios para o desenvolvemento do concello". 

Comentarios