lunes. 05.12.2022

765.476,87 euros en axudas con destino a 24 proxectos de concellos e entidades da provincia

Trasmiras e Lobeira recibirán máis de 65.000 €
Reunión da Xunta de Goberno da Deputación Ourense. Asisten  Rosendo Fernández (Vicepresidente 1º da Deputación de Ourense); César Fernández Gil (Vicepresidente 2º da Deputación de Ourense); Placido Álvarez Dobaño (VicePresidente 3º); Jorge Pumar (Deputado PPOU); Luz Doporto Real (Deputado PPOU); Patricia Torres Madureira (Deputado PPOU); Ana María Villarino Pardo (Deputado PPOU); Mónica Legaspi (Interventora Deputación Ourense); Adamantino Barreiro García (Vicesecretario da Deputación de Ourense).
Reunión da Xunta de Goberno da Deputación Ourense. Asisten Rosendo Fernández (Vicepresidente 1º da Deputación de Ourense); César Fernández Gil (Vicepresidente 2º da Deputación de Ourense); Placido Álvarez Dobaño (VicePresidente 3º); Jorge Pumar (Deputado PPOU); Luz Doporto Real (Deputado PPOU); Patricia Torres Madureira (Deputado PPOU); Ana María Villarino Pardo (Deputado PPOU); Mónica Legaspi (Interventora Deputación Ourense); Adamantino Barreiro García (Vicesecretario da Deputación de Ourense).

A Xunta de Goberno tamén resolveu a convocatoria anual dos concursos públicos para a concesión de subvención a concellos e mancomunidades de municipios de toda a provincia de Ourense para a organización de 42 actividades físico deportivas; ademais da concesión de subvencións a 37 entidades deportivas e entidades sen ánimo de lucro para a organización de eventos deportivos .

47.305,60 euros a favor do Concello de Trasmiras para a renovación de marquesiñas e 18.000 euros a favor do Concello de Lobeira para un proxecto de rehabilitación estrutural e da envolvente da “Casa de Xocas” en Facós