domingo. 29.01.2023

Aproveitando a visita realizada a Xinzo pola delegada da Xunta Marisol Mouteira, preguntóuselle sobre  si tiña coñecemento de algunha petición formal por parte das ANPAS dos institutos para implantación de novos ciclos de FP.

Dende a Xefatura Territorial de Educación  aínda non me informaron de ningunha petición. . No despacho que teño semanalmente coa Xefa Territorial, no momento en que chegue calquera solicitude, estudarase e trasladarase aos país. Neste  momento o único que sei sobre este tema de solicitudes é o que apareceu nos medios de comunicación.

Nese momento, repito, trasladaráselle as asociacións de país a posibilidade  despois de analizar as necesidades de profesorado e  de  instalacións,  cotexado coa dirección xeral de FP, tomando entón a decisión da implantación ou non deses novos ciclos.