miércoles. 06.07.2022

Campaña dirixida aos tractores

A Xunta de realizou un tríptico de concienciación dos perigos dos tractores moi antiguos e sin elementos  protección para o conductor

Dous mil exemplares serán repartidos pola Garda Civil

111

A campaña, que xa comezou na Limia, é a terceira edición (a primeira en xuño 2015, a segunda en novembro de 2016) desta campaña conxunta Xunta-Estado, pola problemática específica de Galicia nesta materia.

Galicia posúe 413.915 tractores, motocultores, remolques e semirremolques de alta a data do presente no Rexistro de vehículos da DXT. É a Comunidade do país con maior número absoluto destes vehículos. En Ourense contamos con 51.948 vehículos deste tipo, dos cales 23.000 son tractores cunha antigüidade media de 28 anos (moi elevada). Son precisamente os tractores máis antigos os que pola súa data de matriculación carecen de estrutura de auto-protección (cabina equipada con cinto de seguridade) e de arcos de seguridade, o que provoca lesións moi graves ou a morte ao condutor/para atrapado/a en caso de envorco do vehículo. A altura do centro de gravidade, os desniveis nas terreo – gabias, fochancas – e o deficiente estado de conservación e mantemento destes vehículos provocan numerosos vuelcos de tractores todos os anos. Desde a Subdelegación do Goberno en Ourense concédese especial importancia a esta campaña debido aos últimos accidentes acontecidos, e á gravidade e consecuencias dos mesmos. Na provincia de Ourense ocorreu o último accidente mortal de tractor en Coles o 01/08/2018; outros o 03/06/2015 (O Barco) ou o 12/07/2014 (Vilar de Barrio), todos producidos por esmagamento dun tractor -moi antigo- ao seu condutor. Pero a accidentalidade de tráfico non reflicte a magnitude do problema, debido a que se o sinistro prodúcese dentro dunha leira privada 2222non é un accidente de tráfico, sendo laboral se o accidentado/para é agricultor/a, polo que na maior parte dos casos falariamos dun accidente doméstico, producíndose varios falecidos todos os anos na nosa provincia que non constan nas estatísticas da DXT. A Xunta de Galicia a través do ISSGA (Instituto de seguridade e saúde laboral) realizou un tríptico que desde o Estado, concretamente desde a Xefatura Provincial de Tráfico de Ourense, van repartir máis de 3.000 exemplares entre as seguintes entidades: - A Garda Civil de Tráfico e a Garda Civil do rural repartirán 2.000 trípticos na estrada aos tractoristas directamente. - Na Xefatura de Tráfico teranse outros 1.000 a disposición do público que matrícula, transfira… este tipo de vehículos. Esta campaña ten un marcado carácter informativo. O tríptico está dirixido a sensibilizar ao usuario destes vehículos sobre os riscos asociados ao seu manexo e condución, a facilitar información sobre as medidas de prevención fronte a vuelcos (un dos accidentes máis comúns tanto na estrada como nas leiras de traballo), a proporcionar consellos de seguridade viaria, concienciar aos usuarios sobre o uso dos sistemas de seguridade destes vehículos, do seu adecuado mantemento, circular coas autorizacións necesarias… Esta campaña informativa e formativa comeza hoxe martes 13 de novembro e esténdese ata final de ano por ser unha época onde ese interfere menos en actividades agrarias (en Ourense apenas afecta a pataca e viño, por exemplo). A tenencia de ITV e seguro en vigor, permiso de conducir válido e en vigor e o despregamento en todo caso dos arcos de seguridade se o tractor lévaos instalados son aspectos crave a mellorar desde o punto de vista de vixilancia do Tráfico a estes vehículos.