martes. 28.03.2023
Dentro das medidas que impulsa fronte á pandemia do Covid-19, a Deputación de Ourense ofrece aos concellos da provincia a posibilidade de celebrar telemáticamente as sesións dos seus órganos colexiados. Unha das consecuencias administrativas da crise sanitaria do coronavirus foi que, no marco da Real Decreto-lei de novas medidas fronte ao Covid-19, modificouse a Lei 7/1985, que regula as Bases de Réxime Local, para facilitar ás entidades locais a posibilidade de convocar e celebrar sesións dos seus órganos colexiados, e adoptar acordos a distancia por medios electrónicos. O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, afirma que dentro das novas medidas fronte á pandemia do Covid-19, "esta ferramenta permitirá aos concellos que o soliciten celebrar telemáticamente os seus plenos, comisións informativas e reunións dos seus órganos colexiados", o que supón, destaca o presidente, "un paso máis na estratexia de cooperación cos municipios da provincia, facilitándolles neste caso o uso de medios telemáticos que permiten a validez dos acordos adoptados". "Trátase -sinala Baltar- de ofrecer máxima eficacia na xestión nun momento en que a actuación das administracións públicas adquire unha especial significación no seu labor de guía e apoio á cidadanía, e sobre todo como garantía de fiabilidade; e con esa máxima, a colaboración entre os diferentes niveis administrativos debe ser unha palabra chave", destaca o presidente Baltar. A Deputación de Ourense contratara o ano pasado un servizo para a gravación e transmisión de plenos a través de streaming por Internet, con videoacta certificada, un sistema que foi posto no seu día ao dispor de todos os municipios da provincia. Esta ferramenta permitiría nestes momentos os concellos celebrar telemáticamente os seus plenos, comisións informativas e reunións dos demais órganos colexiados. Para iso, os alcaldes dos municipios interesados neste servizo deberán poñerse en contacto coa área de Transparencia e Goberno Aberto da Deputación de Ourense, a través do correo: [email protected]