sábado 27/11/21

O Consello Xacobeo aproba unhas recomendacións xerais para retomar a actividade do Camiño de Santiago

Creouse unha infografía con recomendacións sanitarias aos peregrinos para facer un Camiño con seguridade

recomendaciones_peregrinos_COVID
recomendaciones_peregrinos_COVID

A partir de xullo estarán dispoñibles as datas de apertura e novos aforos de 2.200 albergues e outros aloxamentos 25-xuño-2020.- Esta mañá tivo lugar a segunda reunión da Comisión Executiva do Consello Xacobeo, desde o comezo da crise sanitaria, co fin de preparar o Camiño de Santiago, ante a súa reactivación na nova normalidade e ofrecer información sobre a nova situación do Camiño e unha serie de recomendacións aos peregrinos. O encontro deste órgano de coordinación do Estado e as Comunidades Autónomas polas que discorre o Camiño de Santiago, foi presidido virtualmente pola directora xeral de Industrias Culturais, Propiedade Intelectual e Cooperación do Ministerio de Cultura e Deporte, Adriana Moscoso do Prado, e nel participaron representantes designados polas Comunidades Autónomas do Consello Xacobeo, dos Ministerios con competencias en Asuntos Exteriores, Facenda, Transportes, Educación, Turismo, Reto Demográfico e Cultura.

recomendaciones_peregrinos_COVID Na reunión presentouse o traballo do Comité específico, creado o 4 de maio, para a elaboración de informe de situación do Camiño de Santiago, ante a crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e acordouse ampliar as súas funcións e vixencia para manter a comunicación entre todos os seus membros en relación coas medidas de prevención que se están adoptando no Camiño. Así se poderá coñecer a evolución do número de peregrinos nos distintos Camiños de Santiago e, en caso de rebrote no Camiño, coordinarse para a comunicación coas autoridades sanitarias competentes. O Comité está formado polos representantes designados polas Comunidades Autónomas do Consello Xacobeo, dos Ministerios con competencias en Cultura, Interior, Turismo, Transporte e Sanidade, da Federación Española de Municipios e Provincias, e das principais asociacións xacobeas: Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, Asociación de Municipios do Camiño de Santiago, Agrupación de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago do Norte e Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago. Nova infografía para facer un Camiño seguro ante a COVID-29 O Comité do Consello Xacobeo ha destacado a importancia de ofrecer á peregrino información sobre a nova situación do Camiño de Santiago durante a crise sanitaria. Por este motivo, impulsado polo Consello Xacobeo creouse unha infografía na que os peregrinos contarán con información sobre as medidas necesarias para previr riscos ante a COVID-19. Algúns dos consellos son levar kit hixiénico con máscara, cantimplora, cubertos, saco de durmir e ter en conta o aforo dos albergues consultando a app do Instituto Xeográfico Nacional ( IGN). Unha vez no Camiño, recoméndase desinfectar a mobiliario da área de descanso antes de usalo, pedir ao persoal que selen a credencial para evitar tocar o selo, antes e despois de manipular as fontes lavarse as mans con hidrogel e beber sempre nun recipiente, manter a distancia de seguridade, non tocar elementos físicos en miradoiros e depositar as mochilas no exterior dos recintos pechados se dispoñen de espazo para o efecto. Para as curas, recoméndase acudir a un centro sanitario con maiores medidas de protección xa que nos albergues non se realizarán.

Uso da app Alertcops Outra das recomendacións do Comité é o uso a app Alertcops do Ministerio do Interior, que conta cunha funcionalidade, especialmente deseñada para peregrinos, que permite compartir os seus 10 últimas posicións coa Garda Civil para ser xeolocalizados en caso de emerxencia. Ademais, envía mensaxes informativas e consellos dirixidos a incrementar a seguridade dos peregrinos durante a súa etapa no Camiño de Santiago. Apertura, novos aforos de albergues e outros aloxamentos para partir do mes de xullo, a través da app Camiño de Santiago do Instituto Xeográfico Nacional, dependente do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axencia Urbana, estará dispoñible a información sobre datas de apertura e novos aforos de 2.200 albergues e outros aloxamentos para peregrinos dos principais roteiros do Camiño de Santiago por España. Páxina web do Consello Xacobeo Toda esta información útil para o peregrino está dispoñible na páxina web oficial do Consello Xacobeo: https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-xacobeo/para-o-peregrino.html Tamén se facilitan os teléfonos de referencia en caso de presentar síntomas de coronavirus e páxinas web das Comunidades Autónomas que forman parte do Consello Xacobeo.